Složení školské rady – střední škola

OZNÁMENÍ O TERMÍNU VOLEB do Školské rady při SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34
Třetina členů Školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci, se bude volit dne 14. října 2020 v době od 9:00 – 12:00 hodin v budově Střední školy: Tyršova 34.

Třetina členů Školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti se bude volit dne 21. října 2020 v době od 12:30 do 17:00 hodin v budovách Střední školy: Tyršova 34.

 • Mgr. Kamil Ferik – předseda, zvolen 3. 10. 2017
 • Ing. Vladislava Lichnovská – místopředseda, zvolena 3. 10. 2017
 • Ing. Markéta Heraltová – člen, jmenována od 1. 3. 2015
 • Daniel Jašek – člen, jmenován od 1. 3. 2015
 • Jan Rehanek – člen, zvolena 16. 12. 2019
 • Kristýna Šimečková – člen, zvolena 10. 10. 2017

Složení školské rady – vyšší odborná škola

 • Ing. Petr Janík – předseda, zvolen 20. 11. 2017
 • Mgr. et Mgr. Eva Hánečková – místopředsedkyně, zvolena 12. 2. 2020
 • prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. – člen, jmenována od 1. 9. 2020
 • Bc. Eva Sůrová, DiS. – člen, jmenován od 1. 9. 2020
 • Eva Pavlicová – člen, zvolena 12. 2. 2020
 • Michal Maceček – člen, zvolen 20. 11. 2017

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Dokumenty školské rady