Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení přijímacího řízení do prvního ročníku vyššího odborného vzdělávání, vzdělávacích programů 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky a 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu5.kolo přijímacího řízení, přihlášky do 29. 10. 2020.

Pro přijímací řízení jsou nezbytná tato kritéria:

  • Zaslání řádně vyplněné přihlášky k dennímu a kombinovanému vzdělávání na VOŠ pro 5. kolo do 29. 10. 2020.
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud nebylo vyplněno lékařem přímo v přihlášce ke vzdělávání (platí jen pro vzdělávací program Řízení hotelového provozu).
  • Zaslání úředně ověřené kopie vysvědčení posledního ročníku střední školy nebo 2. ročníku nástavbového studia, pokud nebyl střední školou potvrzen prospěch na přihlášce (tento doklad je součástí přijímacího spisu a nebude vrácen).
  • Zaslání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (tento doklad je součástí přijímacího spisu a nebude vrácen).
  • Úhrada správního poplatku ve výši Kč 400,–, číslo účtu 107-439710287/0100, VS je datum narození ve tvaru DDMMRR (zaslání potvrzení úhrady, pokud nebylo přiloženo k přihlášce).

Přihláška

Přihláška ke studiu na VOŠ


Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ ve školním roce 2020/2021 4. kolo


Kontakt

Výuka vyššího odborného vzdělávání probíhá na pracovišti: Tyršova 34, Opava.

Sekretariát VOŠ: Jana Gibesová, +420 736 242 273 , gibesova[ZAV]sshsopava.cz

Úřední hodiny:  ČT od 8:00 – 11:00

Pedagogický zástupce ŘŠ pro VOŠ: Ing. Petr Janík, +420 602 657 818, janik[ZAV]sshsopava.cz