Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 bylo ukončeno.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 5. kole přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ vzdělávacího programu 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky, denní formy vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

Přihláška

Přihláška ke studiu na VOŠ


Kontakt

Výuka vyššího odborného vzdělávání probíhá na pracovišti: Tyršova 34, Opava.

Sekretariát VOŠ: Jana Gibesová, +420 736 242 273 , gibesova[ZAV]sshsopava.cz

Úřední hodiny:  ČT od 8:00 – 11:00

Pedagogický zástupce ŘŠ pro VOŠ: Ing. Petr Janík, +420 602 657 818, janik[ZAV]sshsopava.cz