phone Tel: +420 553 711 626, mobil: +420 725 816 936
email tomaskova@sshsopava.cz
Jednodenní ekonomické semináře

SŠHS a VOŠ Opava pořádá v prosinci 2023 a v lednu a únoru 2024 jednodenní semináře k novelám zákonů v přednáškové místnosti restaurace Vesna.

icon ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Účastnický poplatek na jednoho účastníka je stanoven ve výši Kč 1 600,-.

Plnění je osvobozeno od DPH podle § 51 odst. 1 písm. h zákona o dani z přidané hodnoty.

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (káva, voda, koláč), oběd – teplý pokrm bez polévky. V případě bezlepkové diety nutno nahlásit den dopředu.

Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskuze.


icon PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ

Jednodenní semináře k novelám zákonů se konají v přednáškové místnosti školní restaurace Vesna, Tyršova 20, OPAVA, 746 01.

Prezentace účastníků je vždy 30 minut před zahájením přednášky. Prosíme o dochvilnost.

Závaznou přihlášku zasílejte vždy prostřednictvím elektronické přihlášky.

Případné dotazy Vám ochotně zodpoví Mgr. Dagmar Tomášková:
telefon: +420 553 711 626,
mobil: +420 725 816 936
e-mail: tomaskova@sshsopava.cz


icon PLATBA

Upozorňujeme Vás, že na semináře se můžete přihlásit pouze na základě zaslané závazné přihlášky.

Úhradu proveďte na účet u KB Opava, číslo účtu:
107-439710287/0100.

Prosíme Vás, abyste úhradu za seminář, konaný v lednu a únoru 2024, provedli až v lednu 2024.

Platba je možná pouze převodem. Po provedení úhrady kurzovného, obdržíte naši fakturu-daňový doklad. (Daňový doklad předáme účastníkovi kurzu při prezenci přímo na semináři.)

Uveďte svou fakturační adresu včetně IČ, pokud jste zaregistrováni jako OSVČ nebo fakturační adresu a IČO organizace, která kurzovné uhradila. Pokud jste soukromá osoba, IČ neuvádíte.

Pořadatel si však vyhrazuje právo potřebných přesunů v rámci kapacity přednáškové síně (minimální počet 20 míst, maximální počet 60 míst).
NABÍDKA SEMINÁŘŮ


Obchodní podmínky
  • icon 2 Přihlášku můžete kdykoliv zrušit, pokud tak učíníte nejpozději den před konáním školení, a to písemně zasláním emailu na tomaskova@sshsopava.cz.
  • icon 2 V případě včasného zrušení přihlášky vracíme vložné v plné výši. V případě neúčasti se vložné nevrací, je však akceptována účast náhradníka.
  • icon 2 Platbu proveďte tak, ať je nejpozději v den konání školení (webináře) na našem bankovním účtu. Platba musí mít správný variabilní symbol, který je uveden v potvrzení přihlášky.
  • icon 2 Daňový doklad obdržíte po přijetí platby v den konání semináře (webináře).
  • icon 2 V případě semináře s osobní účastí začíná prezence účastníků 30 minut před zahájením. Čas ukončení je uveden pouze orientačně, záleží na délce přestávky, na množství dotazů během přednášky a na dalších okolnostech.
  • icon 2 Účastníkům školení (webináře) není dovoleno pořizovat audiovizuální záznam školení na diktafon, mobilní telefon, nebo na jiné nahrávací zařízení.
  • icon 2 Cena zahrnuje účast na semináři (webináři), případný studijní materiál k semináři (webináři) zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskuze.
  • icon 2Jeden den před konáním semináře Vám zašleme emailem materiály, které poskytl lektor.
  • icon 2Pořadatel si však vyhrazuje právo potřebných přesunů v rámci kapacity přednáškové síně (minimální počet 20 míst, maximální počet 60 míst).

KONTAKTUJTE NÁS
Najdete nás na ulici TYRŠOVA 20, restaurace VESNA v Opavě.

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SLUŽEB A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OPAVA, P. O. POŘÁDÁ V PROSINCI 2023 A V LEDNU A ÚNORU 2024 JEDNODENNÍ SEMINÁŘE K NOVELÁM ZÁKONŮ V PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI RESTAURACE VESNA, TYRŠOVA 20, 1. POSCHODÍ

icon 1 Mgr. Dagmar Tomášková

icon 1 Školní restaurace VESNA, Tyršova 20, OPAVA, 746 01

icon 2 +420 553 711 626

icon 2 +420 725 816 936

icon 3www.sshsopava.cz