Informace k závěrečným zkouškám v učebních oborech 2020

TERMÍNY OPRAVNÝCH A NÁHRADNÍCH
ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – prosinec 2020


PÍSEMNÁ ČÁST: 1. 12. 2020: zahájení v 8:00 v budově na Husově ul. č. 6.
PRAKTICKÁ ČÁST: 2. 12. 2020: zahájení v 7:00 na příslušném SPV.
ÚSTNÍ ČÁST: 10. 12. 2020: zahájení v budově na Husově ul. č. 6,

Ochrana zdraví v průběhu ZZ