Informace k závěrečným zkouškám v učebních oborech 2020

Termíny pro Závěrečné zkoušky učební obory JARO 2020

Ochrana zdraví v průběhu ZZ